k.ú.: 618985 - Čejkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548464 - Nový Rychnov NUTS5 CZ0633548464
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 1497461
zahrada 42 22330
travní p. 206 715199
lesní poz 121 2550195
vodní pl. nádrž umělá 1 386
vodní pl. rybník 1 1728
vodní pl. tok umělý 29 7791
vodní pl. zamokřená pl. 2 492
zast. pl. společný dvůr 10 1654
zast. pl. zbořeniště 4 286
zast. pl. 50 24255
ostat.pl. jiná plocha 20 19878
ostat.pl. manipulační pl. 24 19325
ostat.pl. neplodná půda 75 54700
ostat.pl. ostat.komunikace 51 56012
ostat.pl. silnice 3 27425
Celkem KN 759 4999117
Par. KMD 759 4999117
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 50
LV 105
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2016
KM-D 1:2000 03.01.2003 14.04.2016
S-SK GS 1:2880 1829 03.01.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 19:59

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.