k.ú.: 619001 - Čejkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586102 - Čejkovice NUTS5 CZ0645586102
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6765 16004364
vinice 5013 3622682
zahrada 636 276140
ovoc. sad 979 1326431
travní p. 242 271895
lesní poz 330 1158828
vodní pl. nádrž umělá 50 174456
vodní pl. tok přirozený 101 99446
zast. pl. společný dvůr 55 3733
zast. pl. zbořeniště 62 27332
zast. pl. 1588 466022
ostat.pl. jiná plocha 350 150362
ostat.pl. manipulační pl. 346 118791
ostat.pl. neplodná půda 2447 503654
ostat.pl. ostat.komunikace 2702 621301
ostat.pl. pohřeb. 3 5253
ostat.pl. silnice 106 170007
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14172
ostat.pl. zeleň 74 17869
Celkem KN 21852 25032738
Par. DKM 21852 25032738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 452
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 454
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 252
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 79
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1400
byt.z. byt 15
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 22
Celkem JED 38
LV 2413
spoluvlastník 3381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.09.2012
DKM 1:1000 14.06.2011
THM-G 1:2000 01.01.1971 06.09.2012
THM-V 1:2000 01.01.1971 06.09.2012 extravilán
Ins. A 1:2000 01.01.1949 06.09.2012 1.1.1949 - na části k.ú.( intravilán ) 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 22.05.2022 19:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.