k.ú.: 619019 - Čejkovice u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593877 - Čejkovice NUTS5 CZ0647593877
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 12 4984
orná půda 647 7756144
zahrada 119 84994
ovoc. sad 1 1171
travní p. 27 36380
lesní poz les(ne hospodář) 18 162653
lesní poz 124 482905
vodní pl. nádrž umělá 2 8307
vodní pl. tok přirozený 42 17191
zast. pl. zbořeniště 1 279
zast. pl. 174 89670
ostat.pl. jiná plocha 108 52867
ostat.pl. manipulační pl. 5 32209
ostat.pl. neplodná půda 46 12628
ostat.pl. ostat.komunikace 192 340393
ostat.pl. plantáž dřevin 5 400
ostat.pl. pohřeb. 1 915
ostat.pl. silnice 13 101599
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11757
ostat.pl. zeleň 3 1419
Celkem KN 1545 9198865
Par. DKM 1545 9198865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 104
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 36
Celkem BUD 174
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 260
spoluvlastník 410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.06.2010 1:1000 29.06.2010 *) JPÚ-upřesnění přídělů
DKM 1:1000 30.04.2009 část k.ú. převodem
ZMVM 1:2000 01.01.1983 30.04.2009 intravilán+část extravilánu
ZMVM 1:2000 01.01.1983 29.06.2010 část extravilánu (THM s PČB)
ZMVM 1:5000 01.01.1983 29.06.2010 část extravilánu (THM s PČB)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 24.05.2022 17:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.