k.ú.: 619043 - Čejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547735 - Čejov NUTS5 CZ0633547735
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1017 3275263
zahrada 301 158675
ovoc. sad 1 4780
travní p. 594 893386
lesní poz ostat.komunikace 1 8039
lesní poz 236 3083638
vodní pl. nádrž umělá 5 51082
vodní pl. rybník 7 32735
vodní pl. tok přirozený 7 3480
vodní pl. tok umělý 159 28731
vodní pl. zamokřená pl. 1 86
zast. pl. společný dvůr 25 2292
zast. pl. zbořeniště 8 1264
zast. pl. 368 91755
ostat.pl. jiná plocha 123 66714
ostat.pl. manipulační pl. 90 33810
ostat.pl. neplodná půda 106 46854
ostat.pl. ostat.komunikace 201 131019
ostat.pl. silnice 58 70083
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12903
ostat.pl. zeleň 8 4385
Celkem KN 3320 8000974
Par. KMD 3320 8000974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 128
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 356
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 532
spoluvlastník 774

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2015
S-SK GS 1:2880 1838 21.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 17.05.2022 00:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.