k.ú.: 619311 - Čelčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589390 - Čelčice NUTS5 CZ0713589390
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 4136830
zahrada 199 116019
ovoc. sad 1 5254
travní p. 17 53115
lesní poz 2 17713
vodní pl. nádrž umělá 3 60297
vodní pl. tok přirozený 9 35971
vodní pl. tok umělý 2 12792
zast. pl. zbořeniště 6 3476
zast. pl. 246 88218
ostat.pl. dráha 1 56936
ostat.pl. jiná plocha 48 52089
ostat.pl. manipulační pl. 14 55979
ostat.pl. neplodná půda 3 1182
ostat.pl. ostat.komunikace 96 147271
ostat.pl. pohřeb. 1 3718
ostat.pl. silnice 12 32059
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7998
ostat.pl. zeleň 18 25517
Celkem KN 961 4912434
Par. DKM 391 4579090
Par. KMD 570 333344
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 183
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 245
LV 333
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.08.2010
DKM-KPÚ 28.08.2009 1:1000 28.08.2009 *)
S-SK ŠD 1:2500 1939 09.08.2010
S-SK ŠS 1833 31.12.1939 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 00:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.