k.ú.: 619337 - Čelechovice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513059 - Čelechovice NUTS5 CZ0714513059
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1907216
zahrada 70 54073
travní p. 5 8687
lesní poz 4 11732
vodní pl. tok přirozený 2 7487
zast. pl. zbořeniště 2 347
zast. pl. 63 25383
ostat.pl. jiná plocha 17 7421
ostat.pl. manipulační pl. 6 4525
ostat.pl. neplodná půda 1 1795
ostat.pl. ostat.komunikace 53 91114
ostat.pl. silnice 4 11257
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3068
Celkem KN 366 2134105
Par. DKM 366 2134105
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 61
LV 98
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2010
THM-G 1:2000 01.12.1979 18.11.2010 fotomechanický převod
S-SK ŠD 1:2500 1922 01.12.1979 agrární operace, příložná mapa 1:1250, intravilán - měřeno
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.12.1922


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.05.2022 00:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.