k.ú.: 619345 - Čelechovice na Hané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589403 - Čelechovice na Hané NUTS5 CZ0713589403
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 598 3905110
zahrada 485 226542
ovoc. sad 6 24638
travní p. 16 42358
lesní poz 9 52198
vodní pl. nádrž umělá 3 34424
vodní pl. tok přirozený 18 4113
vodní pl. tok umělý 9 24504
zast. pl. společný dvůr 2 213
zast. pl. zbořeniště 5 753
zast. pl. 500 145261
ostat.pl. dráha 5 49569
ostat.pl. jiná plocha 52 66536
ostat.pl. manipulační pl. 55 100686
ostat.pl. neplodná půda 23 27667
ostat.pl. ostat.komunikace 163 214270
ostat.pl. silnice 20 88909
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12661
ostat.pl. zeleň 62 226696
Celkem KN 2033 5247108
Par. DKM 2033 5247108
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 381
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 496
byt.z. byt 51
obč.z. byt 8
Celkem JED 59
LV 656
spoluvlastník 901

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.10.2015
DKM 1:1000 22.12.2004
Ins. A 1:2000 31.12.1948 22.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1948


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 02:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.