k.ú.: 619388 - Čelistná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 529826 - Čelistná NUTS5 CZ0633529826
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 306 1744079
zahrada 54 16415
travní p. 147 440706
lesní poz 120 662443
vodní pl. rybník 8 14948
vodní pl. tok umělý 47 10409
zast. pl. společný dvůr 5 519
zast. pl. zbořeniště 4 292
zast. pl. 57 21276
ostat.pl. jiná plocha 97 49106
ostat.pl. manipulační pl. 38 25556
ostat.pl. neplodná půda 20 19536
ostat.pl. ostat.komunikace 100 45910
ostat.pl. silnice 10 33104
Celkem KN 1013 3084299
Par. KMD 1013 3084299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 26
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 1
Celkem BUD 52
LV 78
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2013
KM-D 1:2000 04.05.2001 21.02.2013
S-SK GS 1:2880 1829 04.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 06:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.