k.ú.: 619418 - Čelkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552046 - Tábor NUTS5 CZ0317552046
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 545 1833727
zahrada skleník-pařeniš. 1 179
zahrada 322 238376
travní p. 261 322754
lesní poz 103 187349
vodní pl. nádrž umělá 9 2541
vodní pl. rybník 3 49
vodní pl. zamokřená pl. 5 3305
zast. pl. společný dvůr 3 816
zast. pl. zbořeniště 2 834
zast. pl. 483 94285
ostat.pl. dráha 6 19700
ostat.pl. jiná plocha 89 19331
ostat.pl. manipulační pl. 13 33945
ostat.pl. neplodná půda 70 21806
ostat.pl. ostat.komunikace 258 98595
ostat.pl. pohřeb. 1 4716
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 52 11961
ostat.pl. zeleň 53 22689
Celkem KN 2279 2916958
Par. DKM 2279 2916958
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 158
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 105
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 72
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 472
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 569
spoluvlastník 770

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2014
THM-G 1:1000 01.05.1976 31.03.2014 i 1:2000
THM-V 1:1000 01.05.1976 31.03.2014 i 1:2000
S-SK GS 1:2880 1830 01.05.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 24.05.2022 14:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.