k.ú.: 619469 - Čenkov u Třešti - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588032 - Třešť NUTS5 CZ0632588032
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 3050679
zahrada 80 46005
travní p. 273 807792
lesní poz 109 955306
vodní pl. nádrž umělá 1 24052
vodní pl. rybník 16 62212
vodní pl. tok přirozený 37 13582
vodní pl. zamokřená pl. 29 13700
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 86 46760
ostat.pl. jiná plocha 126 91411
ostat.pl. manipulační pl. 32 37890
ostat.pl. neplodná půda 63 65746
ostat.pl. ostat.komunikace 137 132795
ostat.pl. silnice 4 18027
Celkem KN 1238 5366065
Par. KMD 1238 5366065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 50
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 79
LV 142
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2016
KM-D 1:2000 21.01.2002 21.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.01.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 19.05.2022 21:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.