k.ú.: 619485 - Čenkov u Malšic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552666 - Malšice NUTS5 CZ0317552666
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 2545772
zahrada 106 64929
travní p. 142 981459
lesní poz 141 3728826
vodní pl. nádrž přírodní 1 1234
vodní pl. nádrž umělá 9 16730
vodní pl. rybník 1 2561
vodní pl. tok přirozený 3 4870
vodní pl. tok umělý 12 15532
vodní pl. zamokřená pl. 5 7759
zast. pl. společný dvůr 3 1955
zast. pl. 140 68622
ostat.pl. dráha 1 18983
ostat.pl. jiná plocha 14 13623
ostat.pl. manipulační pl. 10 39422
ostat.pl. neplodná půda 19 37938
ostat.pl. ostat.komunikace 101 166241
ostat.pl. silnice 7 72121
ostat.pl. zeleň 4 288
Celkem KN 862 7788865
Par. DKM 862 7788865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 132
byt.z. byt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 189
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.05.2017
DKM 1:1000 19.12.2003
ZMVM 1:2000 06.10.1997 19.12.2003
S-SK GS 1:2880 1828 06.10.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 01:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.