k.ú.: 619507 - Třebelice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552666 - Malšice NUTS5 CZ0317552666
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 550 1669873
zahrada 63 35371
travní p. 207 299910
lesní poz 36 477008
vodní pl. nádrž přírodní 2 422
vodní pl. nádrž umělá 2 1390
vodní pl. zamokřená pl. 13 9133
zast. pl. společný dvůr 4 534
zast. pl. 64 35637
ostat.pl. dráha 4 17037
ostat.pl. jiná plocha 9 2668
ostat.pl. manipulační pl. 9 7518
ostat.pl. neplodná půda 14 13369
ostat.pl. ostat.komunikace 87 35678
ostat.pl. silnice 4 33417
ostat.pl. zeleň 4 2160
Celkem KN 1072 2641125
Par. DKM 1072 2641125
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 48
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 59
LV 101
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1996 28.08.2003
S-SK GS 1:2880 1874 01.01.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 17:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.