k.ú.: 619523 - Čenkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579998 - Čenkovice NUTS5 CZ0534579998
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 854603
zahrada 56 20292
ovoc. sad 2 1539
travní p. 665 2143145
lesní poz 155 2137083
vodní pl. nádrž umělá 1 1646
vodní pl. tok přirozený 8 6608
zast. pl. společný dvůr 1 584
zast. pl. zbořeniště 12 1705
zast. pl. 421 64873
ostat.pl. jiná plocha 459 312346
ostat.pl. manipulační pl. 31 39423
ostat.pl. neplodná půda 76 24643
ostat.pl. ostat.komunikace 262 153554
ostat.pl. pohřeb. 3 932
ostat.pl. silnice 7 61051
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 191 147420
ostat.pl. zeleň 3 3890
Celkem KN 2442 5975337
GP 3 28677
Celkem ZE 3 28677
Par. KMD 2442 5975337
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 170
č.e. ubyt.zař 4
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 397
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 471
spoluvlastník 622

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2016
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 13:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.