k.ú.: 619612 - Čepřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550949 - Čepřovice NUTS5 CZ0316550949
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 385 2420785
zahrada 92 79219
ovoc. sad 2 1988
travní p. 448 1467258
lesní poz 216 1081602
vodní pl. nádrž umělá 10 20425
vodní pl. rybník 8 23905
vodní pl. tok přirozený 2 272
vodní pl. tok umělý 49 15948
vodní pl. zamokřená pl. 1 1790
zast. pl. společný dvůr 2 3708
zast. pl. zbořeniště 4 1186
zast. pl. 109 50835
ostat.pl. jiná plocha 41 30418
ostat.pl. manipulační pl. 14 32868
ostat.pl. neplodná půda 58 47238
ostat.pl. ostat.komunikace 63 117399
ostat.pl. silnice 11 32871
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2268
Celkem KN 1516 5431983
Par. DKM 12 54166
Par. KMD 1504 5377817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 107
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 167
spoluvlastník 239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.02.2017
DKM-KPÚ 14.12.2015 1:1000 14.12.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1837 15.02.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 16.05.2022 23:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.