k.ú.: 619647 - Větrušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 530581 - Čeradice NUTS5 CZ0424530581
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 8274
orná půda 84 1545380
zahrada 7 8045
ovoc. sad 1 2730
travní p. mez, stráň 5 12957
travní p. 46 340663
lesní poz 7 541466
vodní pl. nádrž přírodní 2 2039
vodní pl. zamokřená pl. 2 3807
zast. pl. zbořeniště 1 122
zast. pl. 37 17034
ostat.pl. jiná plocha 24 57559
ostat.pl. manipulační pl. 13 19437
ostat.pl. mez, stráň 4 7641
ostat.pl. neplodná půda 33 39124
ostat.pl. ostat.komunikace 21 32857
ostat.pl. silnice 5 33367
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6945
ostat.pl. zeleň 3 2546
Celkem KN 298 2681993
Par. DKM 298 2681993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 7
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če tech.vyb 3
Celkem BUD 37
LV 33
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2014
FÚO 1:5000 01.01.1971 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 09:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.