k.ú.: 619698 - Čermákovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593885 - Čermákovice NUTS5 CZ0647593885
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 288 2395089
zahrada 59 26141
ovoc. sad 6 45079
travní p. 10 14827
lesní poz 79 2504920
vodní pl. nádrž umělá 2 6855
vodní pl. tok přirozený 101 64673
zast. pl. zbořeniště 11 2917
zast. pl. 99 51352
ostat.pl. jiná plocha 49 27991
ostat.pl. manipulační pl. 10 14874
ostat.pl. neplodná půda 23 32431
ostat.pl. ostat.komunikace 58 86138
ostat.pl. silnice 58 24632
ostat.pl. zeleň 11 15833
Celkem KN 864 5313752
Par. DKM 576 2708532
Par. KMD 288 2605220
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 99
LV 134
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
DKM-KPÚ 23.07.2004 1:1000 28.07.2004 *) část extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1825 26.10.2017 přepracování intravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 28.05.2022 19:07

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.