k.ú.: 619710 - Poděvousy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 566365 - Poděvousy NUTS5 CZ0321566365
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32042 - Staňkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 1422001
zahrada 120 58618
ovoc. sad 6 9385
travní p. 74 516199
lesní poz 26 412505
vodní pl. nádrž umělá 3 8876
vodní pl. tok přirozený 1 4010
vodní pl. tok umělý 4 3454
vodní pl. zamokřená pl. 1 995
zast. pl. zbořeniště 4 1701
zast. pl. 188 72259
ostat.pl. jiná plocha 26 18435
ostat.pl. manipulační pl. 42 33305
ostat.pl. neplodná půda 31 28122
ostat.pl. ostat.komunikace 53 76017
ostat.pl. silnice 3 39778
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15268
ostat.pl. zamokřená pl. 1 4720
Celkem KN 727 2725648
Par. DKM 727 2725648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 94
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 165
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 10
Celkem JED 24
LV 188
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.07.2021 mimo intravilán a lesy
DKM 1:1000 30.06.2010
ZMVM 1:2000 01.11.1981 30.06.2010 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 02:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.