k.ú.: 619752 - Čermná v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579106 - Čermná NUTS5 CZ0525579106
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 536 3811376
zahrada 149 133291
travní p. 997 2396892
lesní poz 238 2299807
vodní pl. nádrž umělá 2 2447
vodní pl. tok přirozený 85 16324
vodní pl. tok umělý 14 525
vodní pl. zamokřená pl. 2 2585
zast. pl. společný dvůr 2 676
zast. pl. zbořeniště 9 2805
zast. pl. 267 88077
ostat.pl. jiná plocha 89 47848
ostat.pl. manipulační pl. 40 91890
ostat.pl. neplodná půda 161 79278
ostat.pl. ostat.komunikace 436 299552
ostat.pl. pohřeb. 3 2011
ostat.pl. silnice 9 40266
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6788
ostat.pl. zeleň 2 1300
Celkem KN 3043 9323738
Par. KMD 3043 9323738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 5
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 262
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 308
spoluvlastník 429

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 02.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.05.2022 02:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.