k.ú.: 619787 - Malá Čermná nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576191 - Čermná nad Orlicí NUTS5 CZ0524576191
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52082 - Týniště nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 493975
zahrada 326 155116
travní p. 273 570351
lesní poz 17 248593
vodní pl. nádrž přírodní 2 1276
vodní pl. nádrž umělá 1 502
vodní pl. rybník 1 2348
vodní pl. tok přirozený 15 33613
vodní pl. tok umělý 4 2864
vodní pl. zamokřená pl. 2 20563
zast. pl. společný dvůr 10 1773
zast. pl. zbořeniště 3 5612
zast. pl. 366 111527
ostat.pl. dráha 4 152612
ostat.pl. jiná plocha 80 31137
ostat.pl. manipulační pl. 17 13267
ostat.pl. neplodná půda 16 21504
ostat.pl. ostat.komunikace 110 51042
ostat.pl. pohřeb. 1 3984
ostat.pl. silnice 18 31411
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 27683
ostat.pl. zeleň 1 477
Celkem KN 1439 1981230
Par. DKM 1439 1981230
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 178
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 345
byt.z. byt 54
Celkem JED 54
LV 445
spoluvlastník 644

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.12.2009 1:1000 15.12.2009 *)
DKM 1:1000 07.03.1996 nové mapování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 07.03.1996
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 28.05.2022 07:07

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.