k.ú.: 619809 - Černá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595438 - Černá NUTS5 CZ0635595438
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 683 4436337
zahrada 203 100720
ovoc. sad 1 4781
travní p. 435 872958
lesní poz 192 1774556
vodní pl. nádrž umělá 9 37651
vodní pl. rybník 29 91181
vodní pl. tok přirozený 3 1926
vodní pl. tok umělý 80 15346
vodní pl. zamokřená pl. 1 1886
zast. pl. zbořeniště 3 726
zast. pl. 193 94736
ostat.pl. jiná plocha 99 41623
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 80
ostat.pl. manipulační pl. 24 68990
ostat.pl. neplodná půda 66 31934
ostat.pl. ostat.komunikace 186 96527
ostat.pl. silnice 37 70598
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8663
ostat.pl. zeleň 5 597
Celkem KN 2252 7751816
Par. KMD 2252 7751816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 30
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 43
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 189
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 288
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 28.05.2022 06:48

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.