k.ú.: 619841 - Jindřichova Hora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553794 - Klenčí pod Čerchovem NUTS5 CZ0321553794
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 40659
zahrada 30 15523
travní p. 210 715511
lesní poz ostat.komunikace 1 579
lesní poz 91 2844897
vodní pl. nádrž umělá 1 476
vodní pl. tok přirozený 10 9942
vodní pl. tok umělý 3 1360
zast. pl. zbořeniště 11 4513
zast. pl. 48 16273
ostat.pl. jiná plocha 35 12365
ostat.pl. manipulační pl. 11 5470
ostat.pl. neplodná půda 96 97367
ostat.pl. ostat.komunikace 43 38638
ostat.pl. silnice 1 20472
Celkem KN 612 3824045
Par. KMD 612 3824045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 24
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 47
LV 79
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2016
S-SK GS 1:2880 1838 24.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.05.2022 11:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.