k.ú.: 619922 - Černá Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 533491 - Černá Voda NUTS5 CZ0711533491
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 938 2854289
zahrada 574 331611
ovoc. sad 4 5223
travní p. 727 1478377
lesní poz 410 2739284
vodní pl. nádrž umělá 15 21858
vodní pl. rybník 14 46849
vodní pl. tok přirozený 134 33113
vodní pl. tok umělý 79 27565
vodní pl. zamokřená pl. 44 24948
zast. pl. společný dvůr 10 5167
zast. pl. zbořeniště 95 24858
zast. pl. 368 105143
ostat.pl. dobývací prost. 7 57402
ostat.pl. dráha 1 7040
ostat.pl. jiná plocha 490 364202
ostat.pl. manipulační pl. 18 22063
ostat.pl. neplodná půda 172 122688
ostat.pl. ostat.komunikace 253 186911
ostat.pl. pohřeb. 2 2913
ostat.pl. silnice 13 40621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 18751
ostat.pl. zeleň 9 10227
Celkem KN 4384 8531103
Par. KMD 4384 8531103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 254
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 359
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 442
spoluvlastník 576

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 20.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.05.2022 22:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.