k.ú.: 619965 - Černá za Bory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 2474
orná půda 141 970520
zahrada 340 193933
travní p. 46 38622
lesní poz 45 394995
vodní pl. tok umělý 18 9799
vodní pl. zamokřená pl. 4 9188
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. 413 120527
ostat.pl. dráha 1 34766
ostat.pl. jiná plocha 98 86952
ostat.pl. manipulační pl. 24 49283
ostat.pl. neplodná půda 9 8003
ostat.pl. ostat.komunikace 134 89826
ostat.pl. silnice 35 70986
ostat.pl. zeleň 2 2378
Celkem KN 1316 2082260
Par. DKM 1316 2082260
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 203
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 4
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 81
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 409
byt.z. byt 192
Celkem JED 192
LV 637
spoluvlastník 1004

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1985 01.09.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 19:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.