k.ú.: 619981 - Mnětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 3577013
zahrada 192 118331
ovoc. sad 1 3955
travní p. 154 429954
lesní poz 12 18946
vodní pl. tok přirozený 148 146370
vodní pl. tok umělý 106 39019
vodní pl. zamokřená pl. 21 23578
zast. pl. společný dvůr 3 120
zast. pl. 212 77509
ostat.pl. jiná plocha 56 18390
ostat.pl. manipulační pl. 23 39203
ostat.pl. neplodná půda 50 33412
ostat.pl. ostat.komunikace 110 91761
ostat.pl. pohřeb. 1 1286
ostat.pl. silnice 19 18089
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16302
ostat.pl. zeleň 26 15077
Celkem KN 1576 4668315
Par. DKM 1576 4668315
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 196
LV 303
spoluvlastník 545

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.07.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1985 26.07.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 18:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.