k.ú.: 620076 - Černčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592943 - Bučovice NUTS5 CZ0646592943
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 518
orná půda 328 2122453
zahrada 183 123613
ovoc. sad 1 4311
travní p. mez, stráň 1 501
travní p. 19 62213
lesní poz 19 265327
vodní pl. nádrž přírodní 1 990
vodní pl. nádrž umělá 1 5456
vodní pl. tok přirozený 4 9118
vodní pl. zamokřená pl. 1 532
zast. pl. zbořeniště 9 1238
zast. pl. 227 68177
ostat.pl. jiná plocha 43 15696
ostat.pl. manipulační pl. 38 48863
ostat.pl. mez, stráň 26 9457
ostat.pl. neplodná půda 16 7961
ostat.pl. ostat.komunikace 77 104341
ostat.pl. silnice 2 10321
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7093
ostat.pl. zeleň 10 41084
Celkem KN 1009 2909263
Par. DKM 401 2308091
Par. KMD 608 601172
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 220
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 283
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.02.2019 1:1000 19.02.2019 *)
KMD 1:1000 26.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 16:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.