k.ú.: 620106 - Černice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 554791 - Plzeň NUTS5 CZ0323554791
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32091 - Plzeň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 294 2341713
zahrada 548 343646
ovoc. sad 1 5922
travní p. mez, stráň 7 6584
travní p. 55 129772
lesní poz 24 810147
vodní pl. nádrž umělá 1 734
vodní pl. tok přirozený 6 14552
vodní pl. tok umělý 13 18420
zast. pl. zbořeniště 2 300
zast. pl. 932 263948
ostat.pl. dálnice 5 113944
ostat.pl. jiná plocha 251 99567
ostat.pl. manipulační pl. 101 186495
ostat.pl. neplodná půda 23 20863
ostat.pl. ostat.komunikace 217 346324
ostat.pl. pohřeb. 1 7441
ostat.pl. silnice 59 173756
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15545
ostat.pl. zeleň 109 106606
Celkem KN 2653 5006279
Par. DKM 2653 5006279
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 31
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 441
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 70
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 142
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 50
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 895
byt.z. byt 267
byt.z. garáž 69
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 109
obč.z. j.nebyt 13
obč.z. rozest. 7
Celkem JED 472
LV 1294
spoluvlastník 2403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2005
Ins. A 1:1000 01.01.1958 22.06.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 24.05.2022 00:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.