k.ú.: 620149 - Myslůvka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587001 - Černíč NUTS5 CZ0632587001
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 1259905
zahrada 34 19705
travní p. 62 276075
lesní poz 79 562886
vodní pl. nádrž umělá 3 21958
vodní pl. rybník 6 12987
vodní pl. tok přirozený 12 24650
vodní pl. tok umělý 1 963
zast. pl. 26 16531
ostat.pl. jiná plocha 16 13053
ostat.pl. manipulační pl. 6 3941
ostat.pl. ostat.komunikace 32 63602
ostat.pl. silnice 56 58886
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 483
ostat.pl. zeleň 38 63035
Celkem KN 420 2398660
Par. DKM 420 2398660
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. víceúčel 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 26
LV 44
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.10.2017
KMD 1:1000 30.12.2013
DKM-KPÚ 1:1000 17.12.2013
KM-D 1:2000 28.12.1999 27.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 22:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.