k.ú.: 620157 - Slaviboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587001 - Černíč NUTS5 CZ0632587001
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 1516518
zahrada 42 17759
travní p. 61 269637
lesní poz 78 323557
vodní pl. rybník 1 3000
vodní pl. tok přirozený 10 28829
zast. pl. 40 23989
ostat.pl. dráha 4 19951
ostat.pl. jiná plocha 47 24770
ostat.pl. manipulační pl. 7 11902
ostat.pl. neplodná půda 52 58122
ostat.pl. ostat.komunikace 52 66448
ostat.pl. silnice 1 8047
ostat.pl. zeleň 7 4123
Celkem KN 473 2376652
Par. DKM 472 2375452
Par. KMD 1 1200
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.used 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 30
LV 52
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2015
KMD 1:1000 15.12.2014
DKM-KPÚ 11.07.2014 1:1000 16.07.2014 *) Zápis proveden až 16.7.2014 (po nabytí pr. moci OR-81/2014). Související Rozhodnutí o schválení změny průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Slaviboř a katastrálním územím Radkov u Telče nabylo právní moci až dne 16.7.2014, z tohoto důvodu neproveden zápis v ISKN v den nabytí právní Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických, ale až dne 16.7.2014, tedy po nabytí právní moci Rozhodnutí o schválení změny průběhu části katastrální hranice.
KM-D 1:2000 23.11.1999 22.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.11.1999


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 19.05.2022 20:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.