k.ú.: 620211 - Domašín u Černíkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576204 - Černíkovice NUTS5 CZ0524576204
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 1145033
zahrada 108 165872
ovoc. sad 14 102943
travní p. 40 126301
lesní poz ostat.komunikace 2 1130
lesní poz 62 300181
vodní pl. tok přirozený 2 5729
zast. pl. zbořeniště 2 382
zast. pl. 83 49992
ostat.pl. jiná plocha 22 6414
ostat.pl. manipulační pl. 2 10104
ostat.pl. neplodná půda 17 10800
ostat.pl. ostat.komunikace 60 59217
ostat.pl. silnice 40 44305
ostat.pl. zeleň 5 6295
Celkem KN 582 2034698
Par. DKM 582 2034698
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 82
LV 117
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2006 nové mapování
DKM-KPÚ 07.06.2002 1:1000 21.06.2002 *)
S-SK GS 1:2880 1840 12.12.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 10:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.