k.ú.: 620238 - Černilov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569917 - Černilov NUTS5 CZ0521569917
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1263 14313052
zahrada 767 408308
ovoc. sad 2 9448
travní p. 46 80682
lesní poz 75 990092
vodní pl. nádrž přírodní 3 802
vodní pl. nádrž umělá 6 30188
vodní pl. tok přirozený 48 131536
vodní pl. tok umělý 2 6078
zast. pl. společný dvůr 7 1634
zast. pl. zbořeniště 8 4972
zast. pl. 882 310788
ostat.pl. jiná plocha 326 203653
ostat.pl. manipulační pl. 81 135259
ostat.pl. neplodná půda 6 3039
ostat.pl. ostat.komunikace 298 364898
ostat.pl. pohřeb. 3 6994
ostat.pl. silnice 27 178298
ostat.pl. skládka 3 3588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 34792
ostat.pl. zeleň 20 23611
Celkem KN 3878 17241712
Par. DKM 3878 17241712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 412
č.p. byt.dům 8
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 24
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 218
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
Celkem BUD 845
byt.z. byt 56
obč.z. byt 8
Celkem JED 64
LV 1120
spoluvlastník 1706

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.03.2007 1:1000 18.06.2007 *) extravilán KPÚ-DKM již na celém KÚ
DKM 1:1000 14.07.2006 intravilán-doplnění ZMVM
ZMVM 1:2000 01.11.1981 18.06.2007
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 18:46

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.