k.ú.: 620246 - Černín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593893 - Černín NUTS5 CZ0647593893
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2350 6231126
zahrada 54 54677
ovoc. sad 1 3260
travní p. 189 434476
lesní poz 393 2411337
vodní pl. nádrž přírodní 1 1780
vodní pl. tok přirozený 29 65599
zast. pl. zbořeniště 4 585
zast. pl. 172 68900
ostat.pl. jiná plocha 223 269330
ostat.pl. manipulační pl. 131 67717
ostat.pl. neplodná půda 92 58890
ostat.pl. ostat.komunikace 622 227763
ostat.pl. pohřeb. 1 608
ostat.pl. silnice 7 41577
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 203
ostat.pl. zeleň 5 897
Celkem KN 4276 9938725
Par. KMD 4276 9938725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 149
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 320
spoluvlastník 569

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2019
KM-D 1:1000 15.02.2001 24.06.2019
S-SK ŠS 1:2880 1824 14.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 24.05.2022 17:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.