k.ú.: 620297 - Předbořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534013 - Černíny NUTS5 CZ0205534013
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 1138142
zahrada 77 37789
ovoc. sad 2 6396
travní p. 58 236282
lesní poz les s budovou 11 393
lesní poz 18 733341
vodní pl. nádrž přírodní 3 124532
vodní pl. nádrž umělá 1 1406
vodní pl. tok přirozený 12 17790
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 1 435
zast. pl. 69 30983
ostat.pl. dráha 3 22732
ostat.pl. jiná plocha 35 38425
ostat.pl. manipulační pl. 2 7840
ostat.pl. neplodná půda 11 4037
ostat.pl. ostat.komunikace 40 49760
ostat.pl. silnice 7 26153
ostat.pl. zeleň 6 19127
Celkem KN 410 2495582
Par. DKM 410 2495582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 80
LV 114
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2019
DKM-KPÚ 14.03.2009 1:1000 01.04.2009 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 27.06.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2022 21:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.