k.ú.: 620408 - Černošín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560812 - Černošín NUTS5 CZ0327560812
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 407 6244868
zahrada 368 259418
ovoc. sad 15 104958
travní p. 330 1178221
lesní poz les s budovou 1 21
lesní poz 193 4891998
vodní pl. nádrž umělá 12 17428
vodní pl. rybník 6 55083
vodní pl. tok přirozený 9 4294
vodní pl. tok umělý 34 43665
vodní pl. zamokřená pl. 18 22223
zast. pl. společný dvůr 10 2328
zast. pl. zbořeniště 26 6844
zast. pl. 408 172336
ostat.pl. jiná plocha 131 80858
ostat.pl. manipulační pl. 19 67263
ostat.pl. neplodná půda 21 53870
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3382
ostat.pl. ostat.komunikace 170 196596
ostat.pl. plantáž dřevin 1 1033
ostat.pl. pohřeb. 1 5198
ostat.pl. silnice 12 92218
ostat.pl. skládka 2 22032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 27457
ostat.pl. zeleň 10 7280
Celkem KN 2216 13560872
EN 60 2668580
GP 145 1670070
Celkem ZE 205 4338650
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 222
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 394
byt.z. byt 74
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 10
Celkem JED 89
LV 492
spoluvlastník 697

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
THM-G 1:2000 01.01.1971
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 16.05.2022 08:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.