k.ú.: 620424 - Lažany u Černošína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560812 - Černošín NUTS5 CZ0327560812
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 496358
zahrada 111 56038
travní p. 118 1602953
lesní poz les s budovou 6 246
lesní poz 125 2696569
vodní pl. nádrž umělá 2 1043
vodní pl. tok přirozený 2 57274
vodní pl. tok umělý 5 7471
vodní pl. zamokřená pl. 1 1601
zast. pl. zbořeniště 1 45
zast. pl. 98 28732
ostat.pl. dráha 1 373
ostat.pl. jiná plocha 38 158301
ostat.pl. manipulační pl. 1 1354
ostat.pl. neplodná půda 7 5961
ostat.pl. ostat.komunikace 51 86697
ostat.pl. silnice 16 19859
ostat.pl. skládka 1 10418
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 471379
Celkem KN 603 5702672
Par. DKM 220 1133514
Par. KMD 383 4569158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 101
LV 118
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2017
KMD 1:1000 15.01.2016
S-SK GS 1:2880 1839 29.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 18.05.2022 10:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.