k.ú.: 620441 - Ostrovce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560812 - Černošín NUTS5 CZ0327560812
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 2175610
zahrada 60 26651
travní p. 65 198603
lesní poz les s budovou 8 231
lesní poz 180 3104736
vodní pl. nádrž umělá 1 683
vodní pl. tok přirozený 1 6934
vodní pl. tok umělý 2 10780
zast. pl. zbořeniště 5 2641
zast. pl. 60 22049
ostat.pl. jiná plocha 42 26071
ostat.pl. manipulační pl. 4 3989
ostat.pl. neplodná půda 58 64701
ostat.pl. ostat.komunikace 65 81861
ostat.pl. silnice 33 25458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 183567
Celkem KN 692 5934565
Par. DKM 61 205685
Par. KMD 631 5728880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 65
LV 84
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2017
KMD 1:1000 01.10.2015
S-SK GS 1:2880 1839 28.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 25.05.2022 02:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.