k.ú.: 620475 - Záhoří u Černošína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560812 - Černošín NUTS5 CZ0327560812
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 140
zahrada 12 4507
travní p. 39 738780
lesní poz les s budovou 10 328
lesní poz 62 784851
vodní pl. nádrž umělá 1 270
vodní pl. tok přirozený 1 45583
vodní pl. tok umělý 2 6700
vodní pl. zamokřená pl. 5 19731
zast. pl. zbořeniště 14 9791
zast. pl. 18 2825
ostat.pl. dráha 2 27036
ostat.pl. jiná plocha 23 22335
ostat.pl. neplodná půda 6 9536
ostat.pl. ostat.komunikace 30 29865
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 3032
ostat.pl. zeleň 1 3398
Celkem KN 239 1708708
Par. KMD 239 1708708
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 28
LV 41
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.01.2016
S-SK GS 1:2880 1839 20.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 13:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.