k.ú.: 620483 - Černotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513067 - Černotín NUTS5 CZ0714513067
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 469 2984697
zahrada 256 210494
ovoc. sad 5 17896
travní p. 144 708389
lesní poz 160 525514
vodní pl. tok přirozený 47 147440
vodní pl. tok umělý 2 434
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 1 376
zast. pl. 276 104903
ostat.pl. dráha 6 81545
ostat.pl. jiná plocha 162 284065
ostat.pl. manipulační pl. 61 121968
ostat.pl. neplodná půda 28 23895
ostat.pl. ostat.komunikace 185 156534
ostat.pl. pohřeb. 1 2308
ostat.pl. silnice 24 135120
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11916
ostat.pl. zeleň 23 15303
Celkem KN 1854 5532805
Par. DKM 1854 5532805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 168
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 269
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 323
spoluvlastník 419

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1991 01.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 22.05.2022 00:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.