k.ú.: 620505 - Černousy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 545996 - Černousy NUTS5 CZ0513545996
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 345439
zahrada 101 68545
travní p. 166 1743783
lesní poz 57 1650442
vodní pl. nádrž umělá 3 3294
vodní pl. rybník 4 17299
vodní pl. tok přirozený 15 69691
vodní pl. zamokřená pl. 9 20287
zast. pl. zbořeniště 9 3370
zast. pl. 113 47698
ostat.pl. dráha 3 27730
ostat.pl. jiná plocha 26 35370
ostat.pl. manipulační pl. 23 66700
ostat.pl. neplodná půda 26 32309
ostat.pl. ostat.komunikace 67 92263
ostat.pl. silnice 10 34974
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7862
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1056
ostat.pl. zeleň 1 61
Celkem KN 653 4268173
Par. DKM 315 2781252
Par. KMD 338 1486921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 106
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 128
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2013
S-SK GS 1:2880 1843 30.04.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 27.05.2022 04:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.