k.ú.: 620513 - Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 545996 - Černousy NUTS5 CZ0513545996
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 411427
zahrada 101 74802
travní p. mez, stráň 5 6200
travní p. 119 1107174
lesní poz 29 663117
vodní pl. nádrž umělá 2 793
vodní pl. tok přirozený 9 39584
vodní pl. tok umělý 2 299
zast. pl. společný dvůr 1 683
zast. pl. zbořeniště 4 919
zast. pl. 62 25506
ostat.pl. jiná plocha 11 6966
ostat.pl. manipulační pl. 9 31295
ostat.pl. neplodná půda 70 66039
ostat.pl. ostat.komunikace 40 51970
ostat.pl. silnice 4 8715
Celkem KN 477 2495489
Par. DKM 221 1871317
Par. KMD 256 624172
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 59
LV 61
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
DKM-KPÚ 02.04.2010 1:1000 21.05.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1843 30.06.2015 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 20.05.2022 22:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.