k.ú.: 620602 - Černovice u Kunštátu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581500 - Černovice NUTS5 CZ0641581500
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 391 2804692
zahrada 174 126503
ovoc. sad 1 4672
travní p. 503 1119692
lesní poz les s budovou 1 6
lesní poz 220 8542711
vodní pl. nádrž umělá 2 8040
vodní pl. rybník 3 18896
vodní pl. tok přirozený 41 28249
zast. pl. zbořeniště 8 1626
zast. pl. 246 71790
ostat.pl. jiná plocha 62 35038
ostat.pl. manipulační pl. 38 37501
ostat.pl. neplodná půda 186 139470
ostat.pl. ostat.komunikace 130 142565
ostat.pl. pohřeb. 1 2289
ostat.pl. silnice 10 66037
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5628
ostat.pl. zeleň 8 3133
Celkem KN 2026 13158538
Par. KMD 2026 13158538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 234
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 312
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.07.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.07.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 18.05.2022 22:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.