k.ú.: 620661 - Černvír - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595446 - Černvír NUTS5 CZ0643595446
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 136892
zahrada 98 57846
ovoc. sad 6 39735
travní p. 105 307278
lesní poz 89 660739
vodní pl. tok přirozený 8 30407
zast. pl. 91 25253
ostat.pl. dráha 4 16427
ostat.pl. jiná plocha 13 3242
ostat.pl. manipulační pl. 10 8537
ostat.pl. neplodná půda 45 41012
ostat.pl. ostat.komunikace 56 16134
ostat.pl. pohřeb. 1 422
ostat.pl. silnice 7 21351
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 455
ostat.pl. zeleň 2 780
Celkem KN 558 1366510
Par. KMD 558 1366510
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 90
LV 98
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 03:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.