k.ú.: 620769 - Červená Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 266 2506245
zahrada 492 198739
travní p. 1574 4734425
lesní poz 302 4545226
vodní pl. nádrž přírodní 4 500
vodní pl. nádrž umělá 4 22344
vodní pl. rybník 13 12673
vodní pl. tok přirozený 70 55495
zast. pl. společný dvůr 19 4464
zast. pl. zbořeniště 80 19320
zast. pl. 1036 309818
ostat.pl. dráha 11 63914
ostat.pl. jiná plocha 753 543762
ostat.pl. manipulační pl. 50 98069
ostat.pl. neplodná půda 22 10065
ostat.pl. ostat.komunikace 468 216092
ostat.pl. pohřeb. 2 13395
ostat.pl. silnice 42 212680
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 42171
ostat.pl. zeleň 34 22425
Celkem KN 5248 13631822
EN 27 95913
PK 93 557678
GP 634 4601905
Celkem ZE 754 5255496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 140
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 2
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 23
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 357
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 4
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 192
bez čp/če jiná st. 96
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
Celkem BUD 955
byt.z. byt 89
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 34
Celkem JED 129
LV 952
spoluvlastník 1333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 12:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.