k.ú.: 620815 - Mlýnický Dvůr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 282517
zahrada 72 52160
travní p. 173 911723
lesní poz 31 3675863
vodní pl. rybník 1 770
vodní pl. tok přirozený 14 9306
vodní pl. tok umělý 7 8282
vodní pl. zamokřená pl. 1 40112
zast. pl. společný dvůr 3 356
zast. pl. zbořeniště 5 1225
zast. pl. 80 30301
ostat.pl. dráha 3 16054
ostat.pl. jiná plocha 81 60343
ostat.pl. manipulační pl. 5 3984
ostat.pl. neplodná půda 1 835
ostat.pl. ostat.komunikace 35 83726
ostat.pl. pohřeb. 2 2727
ostat.pl. zeleň 1 148
Celkem KN 590 5180432
Par. DKM 267 1466606
Par. KMD 323 3713826
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
s roz.jed 1
Celkem BUD 79
obč.z. byt 10
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 22
LV 159
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.02.2019 1:1000 25.02.2019 *)
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.02.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.05.2022 17:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.