k.ú.: 620823 - Moravský Karlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 33579
zahrada 59 18047
travní p. mez, stráň 15 35283
travní p. 222 1227735
lesní poz 265 5215885
vodní pl. nádrž umělá 6 8629
vodní pl. rybník 2 1163
vodní pl. tok přirozený 19 17348
vodní pl. zamokřená pl. 3 1044
zast. pl. společný dvůr 3 346
zast. pl. zbořeniště 30 5189
zast. pl. 86 31221
ostat.pl. jiná plocha 132 111984
ostat.pl. manipulační pl. 2 812
ostat.pl. ostat.komunikace 32 39755
ostat.pl. pohřeb. 1 3197
ostat.pl. silnice 16 19485
ostat.pl. zeleň 1 1008
Celkem KN 911 6771710
Par. DKM 217 1219215
Par. KMD 694 5552495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 9
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 81
LV 108
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.01.2022 1:1000 27.01.2022 *)
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 13:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.