k.ú.: 620998 - Jíno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 240 1084035
zahrada 30 25273
travní p. 122 189496
lesní poz 6 3128
vodní pl. rybník 1 1555
vodní pl. tok přirozený 51 41330
vodní pl. tok umělý 1 2174
zast. pl. 29 24001
ostat.pl. jiná plocha 18 8702
ostat.pl. manipulační pl. 1 10544
ostat.pl. neplodná půda 8 7044
ostat.pl. ostat.komunikace 75 28537
ostat.pl. silnice 17 30513
Celkem KN 599 1456332
Par. DKM 599 1456332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.e. adminis. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 28
LV 56
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2008
ZMVM 1:2000 29.12.1989 30.06.2008
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 02:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.