k.ú.: 621013 - Stropčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 470870
zahrada 73 48253
travní p. mez, stráň 2 404
travní p. 113 187678
lesní poz 9 6792
vodní pl. nádrž přírodní 1 316
vodní pl. tok přirozený 76 18355
zast. pl. zbořeniště 1 82
zast. pl. 55 26616
ostat.pl. jiná plocha 11 2669
ostat.pl. neplodná půda 3 1027
ostat.pl. ostat.komunikace 46 26100
ostat.pl. silnice 7 7735
Celkem KN 523 796897
Par. DKM 523 796897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 53
LV 73
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.08.2008
ZMVM 1:2000 01.11.1989 20.08.2008
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 13:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.