k.ú.: 621021 - Třebýcinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 565 1410566
zahrada 98 57273
ovoc. sad 8 18617
travní p. 288 302783
lesní poz 48 213487
vodní pl. nádrž umělá 1 81
vodní pl. tok přirozený 59 23196
zast. pl. 69 35268
ostat.pl. jiná plocha 46 23464
ostat.pl. mez, stráň 1 343
ostat.pl. neplodná půda 37 38923
ostat.pl. ostat.komunikace 107 38766
ostat.pl. silnice 7 29930
ostat.pl. zeleň 3 2521
Celkem KN 1337 2195218
Par. DKM 1337 2195218
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 61
LV 119
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.02.2009
ZMVM 1:2000 29.12.1989 11.02.2009
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.