k.ú.: 621056 - Tři Dvory u Litovle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503444 - Litovel NUTS5 CZ0712503444
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 2318507
zahrada 116 94637
ovoc. sad 1 50424
travní p. 25 48070
lesní poz 13 27320
vodní pl. tok přirozený 11 40195
zast. pl. společný dvůr 4 480
zast. pl. zbořeniště 6 2085
zast. pl. 144 70953
ostat.pl. dráha 2 59185
ostat.pl. jiná plocha 40 36077
ostat.pl. manipulační pl. 9 7107
ostat.pl. neplodná půda 1 284
ostat.pl. ostat.komunikace 66 110909
ostat.pl. pohřeb. 1 2686
ostat.pl. silnice 23 25366
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5006
Celkem KN 750 2899291
Par. DKM 750 2899291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 98
č.p. výroba 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 133
LV 196
spoluvlastník 263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.01.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1987 04.01.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.