k.ú.: 621072 - Jersice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546445 - Hříšice NUTS5 CZ0313546445
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 1532835
zahrada 64 35267
travní p. mez, stráň 12 5837
travní p. 384 576465
lesní poz 129 2781968
vodní pl. rybník 3 23600
vodní pl. tok přirozený 14 16987
vodní pl. zamokřená pl. 2 1967
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 3 374
zast. pl. 48 27855
ostat.pl. jiná plocha 29 23326
ostat.pl. manipulační pl. 11 6171
ostat.pl. neplodná půda 119 117266
ostat.pl. ostat.komunikace 103 79424
ostat.pl. silnice 29 20061
ostat.pl. zeleň 1 53
Celkem KN 1298 5249488
Par. KMD 1298 5249488
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 30
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 47
LV 102
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.09.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 02.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.