k.ú.: 621099 - Bohdašín nad Olešnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573965 - Červený Kostelec NUTS5 CZ0523573965
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52091 - Červený Kostelec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 175473
zahrada 118 153770
ovoc. sad 1 7283
travní p. 146 530501
lesní poz les s budovou 1 106
lesní poz 61 300999
vodní pl. tok přirozený 25 6105
zast. pl. 133 43537
ostat.pl. jiná plocha 26 15396
ostat.pl. manipulační pl. 3 4246
ostat.pl. neplodná půda 24 12337
ostat.pl. ostat.komunikace 62 35778
ostat.pl. silnice 14 18800
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5123
ostat.pl. zeleň 1 354
Celkem KN 643 1309808
Par. DKM 643 1309808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 82
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 130
LV 177
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2003
THM-V 1:2000 19.12.1973 11.12.2003
S-SK GS 1:2880 1840 19.12.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 20:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.